Aktuality Informace KVVOPZ k zákonu č.96/2004 Sb.

Informace KVVOPZ k zákonu č.96/2004 Sb.

Vzhledem k častým dotazům na způsob získání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (dále jen osvědčení) považuje KVVOPZ a její odborná asociace klinické biochemie podat následující informaci:

Problematika získání osvědčení je upravena zákonem č. 96/2004 Sb., hl.VI, par. 66 a násl. a par. 96, odst. 6.
Podle tohoto zákona jsou atestovaní vysokoškoláci-nelékaři povinni požádat o vydání osvědčení (a zaregistrovat se u MZ ČR) do dvou let od nabytí účinnosti zákona, tj. do 31. března 2006. Do té doby není k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu osvědčení podmínkou. Tato informace není výkladem zákona a doporučuje se, aby se každý ve svém vlastním zájmu se zněním zákona seznámil. Jeho plné znění lze najít na internetové adrese MVČR www.mvcr.cz/2003/rady/sbirka_rady.html.

Za KVVOPZ
RNDr. Dagmar Gotzmannová, prezidentkaDODATEK:
Výbor České společnosti klinické biochemie považuje vzhledem k častým dotazům za potřebné rozšířit výše uvedenou informaci o praktický návod, pro názornost a usnadnění orientace si proto dovoluje citovat výtah z textu a odkazy zveřejněné na webové stránce (http://www.nconzo.cz) Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů kam se žádost o vydání Osvědčení s příslušnou dokumentací zasílá na adresu:

NCO NZO
Vinařská 6, 656 02 Brno
telefon (+420) 543 559 111, fax (+420) 543 211 177Žádost o vydání Osvědčení - základní formuláře včetně pokynů (8 stran) jsou k dispozici ke stažení na adrese:
http://www.nconzo.cz/download/registr/zadost_osv.pdfVzor lékařského posudku - Příloha č. 2 k vyhlášce č. 470/2004 Sb – k dispozici na adrese:
http://www.nconzo.cz/download/lek_posudek.pdfVeškeré dotazy související s Registrem adresujte na registr@nconzo.cz.Pozn.:
Specializace VŠ laboratorních pracovníků (analytiků) je dle § 26 nazývána: „Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků“.

Specializace radiologického fyzika v nukleární medicíně a radiologii je dle § 25.

Specializace medicínský inženýr je dle § 25.

© 2006 - 2024 KVVOPZ