Přidělené kredity roku 2017

Ke stažení: Akce_KVVOPZ_2017 (95 kB)

vzor potvrzení o účasti (20 kB)

Číslo akce Název akce Organizátor Počet kreditů Datum akce Typ akce
001/2017 Výživová doporučení Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN 1 11.1.2017 seminář
002/2017 Etická úskalí hygieny a epidemiologie v kontextu veřejného zdravotnictví Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN 1 8.3.2017 seminář
003/2017 Systémy pro podporu rozhodování v elektronickém zdravotnictví Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN 1 12.4.2017 seminář
004/2017 Specifika cestování dětí Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN 1 10.5.2017 seminář
005/2017 Seminář Kliniky pracovního lékařství v roce 2016 1. LF VFN UK v Praze 1 22.2.2017 seminář
006/2017 Seminář Kliniky pracovního lékařství v roce 2016 1. LF VFN UK v Praze 1 29.3.2017 seminář
007/2017 Seminář Kliniky pracovního lékařství v roce 2016 1. LF VFN UK v Praze 1 26.4.2017 seminář
008/2017 Seminář Kliniky pracovního lékařství v roce 2016 1. LF VFN UK v Praze 1 31.5.2017 seminář
009/2017 Seminář Kliniky pracovního lékařství v roce 2016 1. LF VFN UK v Praze 1 28.6.2017 seminář
010/2017 Buněčné a molekulární základy imunologie 2017 Oborová rada Imunologie doktorského studia Biomedicíny UK 4 7.2.2017 kurz
011/2017 Buněčné a molekulární základy imunologie 2017 Oborová rada Imunologie doktorského studia Biomedicíny UK 4 7.3.2017 kurz
012/2017 Buněčné a molekulární základy imunologie 2017 Oborová rada Imunologie doktorského studia Biomedicíny UK 4 4.4.2017 kurz
013/2017 Buněčné a molekulární základy imunologie 2017 Oborová rada Imunologie doktorského studia Biomedicíny UK 4 2.5.2017 kurz
014/2017 Buněčné a molekulární základy imunologie 2017 Oborová rada Imunologie doktorského studia Biomedicíny UK 4 13.6.2017 kurz
015/2017 Rutinní analýza nukleových kyselin molekulárně biologickými technikami - RANK 2017 MeDiLa spol. s r.o., ČSKB, Katedra biologických a biochemických věd, FChT, Univerzita Pardubice 8 18. – 19. 1. 2017 konference
016/2017 Současné poznatky studia kmenových buněk Okresní sdružení ČLK v Chebu 4 5.1.2017 pracovní dny
017/2017 Odborná konference ÚLCHKB 2.LF UK a FN Motol 4 26.1.2017 konference
018/2017 Odborný seminář BRNO - 2017 Medista spol. s r.o., Praha 8 17. – 18. 1. 2017 pracovní dny
019/2017 10. Středomoravské dny laboratorní medicíny Centrální laboratoř Nemocnice Šumperk a.s. 8 19. – 20. 1. 2017 pracovní dny
020/2017 13. Moravské lymfomové sympozium Hemato-onkologická klinika FNOL a LF UP Olomouc, nadace Haimaom 4 20.1.2017 pracovní dny
021/2017 Aktuality z laboratoře synlab czech s.r.o. 4 26.1.2017 pracovní dny
022/2017 Neinvazivní diagnostika jaterní fibrózy Siemens Healthcare, s.r.o., Laboratory Diagnostics 4 9.3.2017 pracovní dny
023/2017 Vodárenská biologie 2017 Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 8 1. – 2. 2. 2017 konference
024/2017 Vedoucí a manažer kvality laboratoře II Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 8 18. - 19. 1. 2017 kurz
025/2017 Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 8 Změna termínu 24.-25.1.2017 na 27.-28.2.2017 kurz
026/2017 Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 8 26. - 27. 6. 2017 kurz
027/2017 Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 8 19. - 20. 4. 2017 kurz
028/2017 Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 8 23. - 24. 3. 2017 kurz
029/2017 Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 8 11. - 12. 5. 2017 kurz
030/2017 Manažer kvality laboratoře Základní znalosti a dovednosti Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 12 10. - 13. 1. 2017 kurz
031/2017 Manažer kvality laboratoře Základní znalosti a dovednosti Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 12 14. - 17. 2. 2017 kurz
032/2017 Manažer kvality laboratoře Základní znalosti a dovednosti Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 12 19. - 22. 6. 2017 kurz
033/2017 Manažer kvality laboratoře Základní znalosti a dovednosti Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 12 2. - 5. 5. 2017 kurz
034/2017 Kapitoly současné diagnostiky AeskuLab k.s., Praha 4 11.1.2017 pracovní dny
035/2017 Imunogenetická vyšetření pro transplantace orgánů krvetvorných kmenových buněk a asociace s autoimunitními chorobami Česká společnost alergologie a klinické imunologie 4 12.1.2017 pracovní dny
036/2017 Kapitoly současné diagnostiky AeskuLab k.s., Praha 4 30.1.2017 pracovní dny
037/2017 Virové hepatitidy A a E IPVZ Praha 4 18.1.2017 kurz
038/2017 Základy interpretace biopsií jater IPVZ Praha 8 6. – 7. 3. 2017 kurz
039/2017 Radiofarmaka IPVZ Praha 4 7.3.2017 kurz
040/2017 Optimální využívání počítačového systému SLP v laboratorní praxi IPVZ Praha 4 22.3.2017 kurz
041/2017 Současná problematika transplacentárně přenášených nákaz IPVZ Praha 4 30.3.2017 kurz
042/2017 Očkování a novela vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování IPVZ Praha 4 30.3.2017 kurz
043/2017 Farmaceutická analýza ve vývoji a výrobě léčiv IPVZ Praha 4 4.4.2017 kurz
044/2017 Nákazy přenášené vektory, nová rizika v Evropě IPVZ Praha 4 19.4.2017 kurz
045/2017 Úskalí bioptické diagnostiky IPVZ Praha 4 22.4.2017 kurz
046/2017 Epidemiologie a epidemiologická metodologie pro postgraduální doktorské studium IPVZ Praha 12 15. – 17. 5. 2017 kurz
047/2017 Konference o sterilizačních technikách - 1.část IPVZ Praha 12 22. – 24. 5. 2017 kurz
048/2017 Aktuální otázky v hygieně výživy a předmětů PBU IPVZ Praha 4 24.5.2017 kurz
049/2017 Konference o sterilizačních technikách – 2. část IPVZ Praha 12 29. – 31. 5. 2017 kurz
050/2017 Epidemiologicky významní ekoparazité a dermatofyté, nová rizika IPVZ Praha 4 1.6.2017 kurz
051/2017 POCT v první linii se zaměřením na stanovení CRP, GHb a INR IPVZ Praha 4 6.6.2017 kurz
052/2017 Pokročilé pitevní techniky v soudním lékařství a patologii IPVZ Praha 8 termín dle dohody 2017 kurz
053/2017 Technologie analýzy a interpretace výsledků hematologických analyzátorů XN a XN-L Edukační centrum Sysmex CZ s.r.o. 4 18.1.2017 kurz
054/2017 Atlas hematologie 2017 LF UK v Plzni 2 E-learning pro rok 2017 kurz
055/2017 Osteoporóza Léčba 2017 LF UK v Plzni 2 E-learning pro rok 2017 kurz
056/2017 Doporučené postupy a Fracture Liaison Services 2017 LF UK v Plzni 2 E-learning pro rok 2017 kurz
057/2017 Výživa, vitamin D, diabetes a zobrazovací metody v osteologii 2017 LF UK v Plzni 2 E-learning pro rok 2017 kurz
058/2017 Metabolické onemocnění kostí v onkologii a pediatrii 2017 LF UK v Plzni 2 E-learning pro rok 2017 kurz
059/2017 Laboratorní Markery a varia 2017 LF UK v Plzni 2 E-learning pro rok 2017 kurz
060/2017 Metabolické osteopatie pacientů s chronickým onemocněním ledvin 2017 LF UK v Plzni 2 E-learning pro rok 2017 kurz
061/2017 Racionální farmakoterapie kostních onemocnění 2017 LF UK v Plzni 2 E-learning pro rok 2017 kurz
062/2017 Základy kritického myšlení na příkladech podvodů a šarlatánství 2017 LF UK v Plzni 2 E-learning pro rok 2017 kurz
063/2017 Vybrané kapitoly z mikrobiologie 2017 LF UK v Plzni 2 E-learning pro rok 2017 kurz
064/2017 Ledviny – základní vyšetření glomerulární filtrace a tubulárních funkcí 2017 LF UK v Plzni 2 E-learning pro rok 2017 kurz
065/2017 Volné radikály a oxidační stres 2017 LF UK v Plzni 2 E-learning pro rok 2017 kurz
066/2017 Principy analytických metod 2017 LF UK v Plzni 2 E-learning pro rok 2017 kurz
067/2017 Principy kontroly kvality 2017 LF UK v Plzni 2 E-learning pro rok 2017 kurz
068/2017 Ledviny – základní vyšetření moče 2017 LF UK v Plzni 2 E-learning pro rok 2017 kurz
069/2017 Diabetes Mellitus 2017 LF UK v Plzni 2 E-learning pro rok 2017 kurz
070/2017 Metabolismus vápníku, hořčíku a fosforu 2017 LF UK v Plzni 2 E-learning pro rok 2017 kurz
071/2017 Pediatrická diagnostika 2017 LF UK v Plzni 2 E-learning pro rok 2017 kurz
072/2017 Nefrologie – vyšetření ledvinných funkcí 2017 LF UK v Plzni 2 E-learning pro rok 2017 kurz
073/2017 Virové hepatitidy 2017 LF UK v Plzni 2 E-learning pro rok 2017 kurz
074/2017 Vitamin D 2017 LF UK v Plzni 2 E-learning pro rok 2017 kurz
075/2017 Reprodukční endokrinologie 2017 LF UK v Plzni 2 E-learning pro rok 2017 kurz
076/2017 Virus Epstein a Barrové 2017 LF UK v Plzni 2 E-learning pro rok 2017 kurz
077/2017 Principy imunoanalytických metod 2017 LF UK v Plzni 2 E-learning pro rok 2017 kurz
078/2017 Nádorové markery 2017 LF UK v Plzni 2 E-learning pro rok 2017 kurz
079/2017 Kardiální troponiny 2017 LF UK v Plzni 2 E-learning pro rok 2017 kurz
080/2017 Recognition of microbial patterns in earthworms Česká imunologická společnost z.s 1 19.1.2017 seminář
081/2017 Prezentace Laboratoře imunoterapie Česká imunologická společnost z.s 1 26.1.2017 seminář
082/2017 Comparative mucosal imunology of genital and intestinal tracts as related to HIV infection Česká imunologická společnost z.s 1 16.2.2017 seminář
083/2017 Energetická nadřazenost aktivovaného imunitního systému nad zbytkem organismu Česká imunologická společnost z.s 1 23.2.2017 seminář
084/2017 Seminář České imunologické společnosti Česká imunologická společnost z.s 1 16.3.2017 seminář
085/2017 Mechanismy patogeneze autoimunitní uveitidy a možnosti jejich ovlivnění Česká imunologická společnost z.s 1 23.3.2017 seminář
086/2017 Buněčná imunita proti virům u pacientů po transplantaci kmenových hematopoetických buněk Česká imunologická společnost z.s 1 30.3.2017 seminář
087/2017 Význam imunogenní buněčné smrti pro prognózu nádorových onemocnění Česká imunologická společnost z.s 1 20.4.2017 seminář
088/2017 Seminář České imunologické společnosti Česká imunologická společnost z.s 1 11.5.2017 seminář
089/2017 Prezentace Laboratoře nádorové imunologie Česká imunologická společnost z.s 1 18.5.2017 seminář
090/2017 Predikce imunitní odpovědi po transplantaci orgánů Česká imunologická společnost z.s 1 25.5.2017 seminář
091/2017 Prezentace Laboratoře molekulární biologie a imunologie Česká imunologická společnost z.s 1 15.6.2017 seminář
092/2017 Prezentace Laboratoře buněčné a molekulární imunologie Česká imunologická společnost z.s 1 22.6.2017 seminář
093/2017 Nádory orofaryngu: od etiologie k imunoterapii Česká imunologická společnost z.s 1 29.6.2017 seminář
094/2017 Mezioborový seminář Třeboň ´17 Mikrobiologie.cz, z.s. 12 25. – 27. 1. 2017 pracovní dny
095/2017 Hypertense a dyslipidemie – dvě diagnosy, jedno řešení Spolek lékařů J.E.Purkyně v Klatovech 1 6.2.2017 seminář
096/2017 Klinicko-patologický seminář (za rok 2016) Klinika infekčního lékařství FN Ostrava 4 10.1.2017 pracovní dny
097/2017 VII. Pracovní konference nelékařských pracovníků SZÚ Státní zdravotní ústav Praha 4 23.1.2017 konference
098/2017 Jubilejní seminář Kliniky pracovního lékařství Klinika pracovního lékařství 1.LF UK a VFN v Praze, SZÚ Praha 4 26.1.2017 pracovní dny
099/2017 Interní auditor laboratoře – periodické školení Systémy jakosti s.r.o. 4 12.4.2017 kurz
100/2017 Interní auditor laboratoře – periodické školení Systémy jakosti s.r.o. 4 17.1.2017 kurz
101/2017 Interní auditor laboratoře – periodické školení Systémy jakosti s.r.o. 4 29.6.2017 kurz
102/2017 Interní auditor laboratoře – periodické školení Systémy jakosti s.r.o. 4 6.3.2017 kurz
103/2017 Interní auditor laboratoře – periodické školení Systémy jakosti s.r.o. 4 Změna termínu 17.5.2017 na 23.5.2017 kurz
104/2017 Vedoucí laboratoře- organizace a řízení provozu laboratoře Systémy jakosti s.r.o. 8 30. - 31.1. 2017 kurz
105/2017 Vedoucí laboratoře- organizace a řízení provozu laboratoře Systémy jakosti s.r.o. 8 22. – 23. 5. 2017 kurz
106/2017 Vedoucí laboratoře- základní znalosti a dovednosti Systémy jakosti s.r.o. 12 30.1. – 2. 2. 2017 kurz
107/2017 Vedoucí laboratoře- základní znalosti a dovednosti Systémy jakosti s.r.o. 12 22.5. – 25. 5. 2017 kurz
108/2017 7. hradecká imunohematologická konference STL ČLS a Transfuzní oddělení FN Hradec Králové 4 26.1.2017 konference
109/2017 Problematika respiračních virových infekcí Česká společnost alergologie a klinické imunologie 4 9.2.2017 pracovní dny
110/2017 Bez laboratoře se neobejdete II Krajská zdravotní, a.s., Vzdělávací institut 4 22.2.2017 pracovní dny
111/2017 Odborný seminář SPADIA LAB SPADIA LAB, a.s 4 2.3.2017 pracovní dny
112/2017 Humorální a buněčné markery bakteriálních a virových infekcí ÚLD LF OU a FN Ostrava, Edukační divize SEKK, spol. s r.o., ČSKB 4 8.3.2017 pracovní dny
113/2017 Plenární zasedání České skupiny pro CLL, z.s. a sekce České hematologické společnosti ČLS JEP Česká skupiny pro CLL, z.s. a sekce České hematologické společnosti ČLS JEP 4 24.3.2017 pracovní dny
114/2017 Sepse a septický šok SIL ČLS JEP 1 7.2.2017 seminář
115/2017 Legionelózy SEM ČLS JEP 1 7.3.2017 seminář
116/2017 Preanalytika synlab czech, s.r.o. 1 7.3.2017 seminář
117/2017 Vedoucí a manažer kvality laboratoře II Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 8 6. - 7. 2 . 2017 kurz
118/2017 Management rizik Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 4 8.3.2017 kurz
119/2017 Management rizik Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 4 9.5.2017 kurz
120/2017 Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři - periodické školení I. Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 4 27.2.2017 kurz
121/2017 Metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři - periodické školení I. Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 4 6.4.2017 kurz
122/2017 Vedoucí laborant/ka zdravotnické laboratoře Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 8 13. - 14 .3. 2017 kurz
123/2017 Vedoucí laborant/ka zdravotnické laboratoře Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 8 21. - 22 .6. 2017 kurz
124/2017 Interní auditor zdravotnické laboratoře dle normy ČSN EN ISO 15189:2013 Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 8 2. – 3. 2. 2017 kurz
125/2017 Interní auditor zdravotnické laboratoře dle normy ČSN EN ISO 15189:2013 Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 8 2. – 3. 5. 2017 kurz
126/2017 Interní auditor zdravotnické laboratoře dle normy ČSN EN ISO 15189:2013 Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 8 15. – 16. 3. 2017 kurz
127/2017 Vedoucí a manažer kvality laboratoře IV. Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 8 18. – 19. 5. 2017 kurz
128/2017 Interní auditor laboratoře- vertikální audit Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 4 30.1.2017 kurz
129/2017 Interní auditor laboratoře- vertikální audit Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 4 15.3.2017 kurz
130/2017 Interní auditor laboratoře- vertikální audit Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 4 31.5.2017 kurz
131/2017 Interní auditor laboratoře- vertikální audit Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 4 30.3.2017 kurz
132/2017 Interní auditor laboratoře- vertikální audit Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 4 14.6.2017 kurz
133/2017 Vedoucí a manažer kvality laboratoře III. Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 8 22. – 23. 2. 2017 kurz
134/2017 Interní auditor laboratoře – praktický nácvik (ISO/IEC 17025 a ISO 15189) Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 8 28. 2. – 1. 3. 2017 kurz
135/2017 Interní auditor laboratoře – praktický nácvik (ISO/IEC 17025 a ISO 15189) Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 8 12. – 13. 6. 2017 kurz
136/2017 Interní auditor laboratoře – praktický nácvik (ISO/IEC 17025 a ISO 15189) Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 8 29. – 30. 5. 2017 kurz
137/2017 Vedoucí a manažer kvality laboratoře I. Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 8 19. – 20. 4. 2017 kurz
138/2017 Šetření odchylek v režimu SVP Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 4 10.5.2017 kurz
139/2017 Správce dokumentace I. – organizace a řízení dokumentů Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 4 23.3.2017 kurz
140/2017 Správce dokumentace I. – organizace a řízení dokumentů Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 4 14.6.2017 kurz
141/2017 Správce dokumentace I. – organizace a řízení dokumentů Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 4 21.2.2017 kurz
142/2017 Interní audity v kontrolní laboratoři v režimu SVP(GMP) – pro začínající auditory Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 8 1. - 2. 3. 2017 kurz
143/2017 Interní audity v kontrolní laboratoři v režimu SVP(GMP) – pro začínající auditory Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 8 5. - 6. 6. 2017 kurz
144/2017 Manažer kvality zdravotnické laboratoře dle ČSN EN ISO 15189:2013 Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 8 6. - 7. 3. 2017 kurz
145/2017 Manažer kvality zdravotnické laboratoře dle ČSN EN ISO 15189:2013 Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 8 8. - 9. 6. 2017 kurz
146/2017 Manažer kvality kontrolní laboratoře SVP/GMP Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 12 20. - 22. 3. 2017 kurz
147/2017 Systém managementu v mikrobiologické laboratoři Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 4 6.2.2017 kurz
148/2017 Systém managementu v mikrobiologické laboratoři Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 4 26.5.2017 kurz
149/2017 Vedoucí a manažer kvality laboratoře V. Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 8 8. – 9. 3. 2017 kurz
150/2017 Vedoucí a manažer kvality laboratoře V. Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 8 9. – 10. 5. 2017 kurz
151/2017 Mezikalibrační kontroly měřidel ( metrolog ve zkušební a zdravotnické laboratoři II.) Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 4 21.4.2017 kurz
152/2017 Manažer kvality zdravotnické laboratoře dle ČSN EN ISO 15189:2013 Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 8 Změna termínu 1.-2.2.2017 na 1.-2.3.2017 kurz
153/2017 Průtoková cytometrie a její využití v klinické endokrinologii Endokrinologický ústav Praha 1 10.2.2017 seminář
154/2017 Osteoporotická léčba z pohledu stomatologa Endokrinologický ústav Praha 1 17.2.2017 seminář
155/2017 Steroidy, kde bychom je nečekali: tvorba a účinky steroidů v neklasických tkáních Endokrinologický ústav Praha 1 24.2.2017 seminář
156/2017 Kožní změny při diabetu Endokrinologický ústav Praha 1 3.3.2017 seminář
157/2017 Poruchy příjmu potravy Endokrinologický ústav Praha 1 10.3.2017 seminář
158/2017 Endoskopický implantabilní duodeno-jejunální by-pass v léčbě obezity a diabetes Endokrinologický ústav Praha 1 17.3.2017 seminář
159/2017 Nové kardiovaskulární studie v diabetologii a jejich důsledky pro klinickou praxi Endokrinologický ústav Praha 1 24.3.2017 seminář
160/2017 Problematika imunoanalýzy thyroidálních hormonů Endokrinologický ústav Praha 1 31.3.2017 seminář
161/2017 Primární hyperparathyreóza – praktické poznámky Endokrinologický ústav Praha 1 7.4.2017 seminář
162/2017 Kaprasův den – klinická genetika Společnost lékařské genetiky a genomiky, 1. LF UK 4 15.2.2017 pracovní dny
163/2017 Vysoce nebezpečné nákazy Klinika infekčního lékařství FN Ostrava 4 14.2.2017 pracovní dny
164/2017 Alergie 2017 Česká společnost alergologie a klinické imunologie 4 9.3.2017 pracovní dny
165/2017 Průtoková cytometrie I.T.A.-Intertact, s.r.o., Praha 4 1.3.2017 pracovní dny
166/2017 II. Jarní morfologický den Hemato-onkologická klinika FNOL a LF UP Olomouc, nadace Haimaom 4 6.4.2017 pracovní dny
167/2017 Chronický zánět – od diagnostiky ke kauzální léčbě ICCTI- Mezinárodní konsorcium pro buněčnou terapii a imunoterapii 4 30.3.2017 pracovní dny
168/2017 Prevence a kontrola infekcí v nemocnici Státní zdravotní ústav Praha 96 21. 2. – 24. 11. 2017 (bloková výuka – 8 bloků) kurz
169/2017 Manažer kvality a interní auditor zdravotnické laboratoře LEAN Consulting s.r.o. 8 1. - 2. 3. 2017 kurz
170/2017 Metrolog zdravotnické laboratoře LEAN Consulting s.r.o. 4 9.3.2017 kurz
171/2017 Procesní řízení, management rizik, systém vigilance a indikátory ve zdravotnické laboratoři LEAN Consulting s.r.o. 4 8.3.2017 kurz
172/2017 XXVI. šumperské dny alergie a klinické imunologie Imunoterapie Česká společnost alergologie a klinické imunologie 8 31.3. – 1. 4. 2017 pracovní dny
173/2017 Večer Transfuzního oddělení FN Plzeň Transfuzní oddělení FN Plzeň, ČLS JEP, Spolek lékařů v Plzni 1 29.3.2017 seminář
174/2017 VITATOX Institut Nutrice a Diagnostiky Pardubice, RADANAL s.r.o 12 9. – 11. 5. 2017 konference
175/2017 Česká chromatografická škola – HPLC 2017 o.s. Česká chromatografická škola 12. – 15. 3. 2017 konference
176/2017 Diagnostika a léčba amyloidózy Klinika hematoonkologie FN Ostrava 1 15.2.2017 pracovní dny
177/2017 Technologie analýzy a interpretace výsledků hematologických analyzátorů XN a XN-L Sysmex CZ s.r.o. 4 21.2.2017 kurz
178/2017 Technologie analýzy a interpretace výsledků hematologických analyzátorů XN a XN-L Sysmex CZ s.r.o. 4 28.3.2017 kurz
179/2017 Technologie analýzy a interpretace výsledků hematologických analyzátorů XN a XN-L Sysmex CZ s.r.o. 4 26.4.2017 kurz
180/2017 Seminář laboratoří IFCOR-99, s.r.o IFCOR-99, s.r.o., Brno 1 26.4.2017 seminář
181/2017 Laboratorní seminář pro sestry Centrum laboratorní medicíny BioLab s.r.o. Klatovy 1 16.2.2017 seminář
182/2017 Mezikrajský seminář pracovníků klinické biochemie a hematologie Poliklinika AGEL, Laboratoř Dopravního zdravotnictví, a.s. Čechy 4 30.3.2017 pracovní dny
183/2017 Algoritmus vyšetřování anémií LF UK v Plzni, projekt CEVA 2 23.2.2017 webinář
184/2017 Tuberkulóza – laboratorní diagnostika, epidemiologie, doporučení LF UK v Plzni, projekt CEVA 2 23.3.2017 webinář
185/2017 Diagnostika hereditárního angioedému LF UK v Plzni, projekt CEVA 2 6.4.2017 webinář
186/2017 Kardiomarkery v klinické praxi: hypersenzitivní troponiny, natriuretické peptidy, ST-2, GDF-15 LF UK v Plzni, projekt CEVA 2 20.4.2017 webinář
187/2017 POCT v nemocnici – zkrocení chaosu (?) OKB FN Olomouc 4 29.3.2017 pracovní dny
188/2017 Jarní konference Siemens Healthcare, s.r.o. 8 19. – 20. 4. 2017 pracovní dny
189/2017 Imunofluorescence pro pokročilé BioVendor-Laboratorní medicína a.s. 8 16. – 17. 5. 2017 pracovní dny
190/2017 Novinky v laboratořích AGEL v roce 2017 Klinická biochemie Nemocnice Valašské Meziříčí a.s 1 232017 seminář
191/2017 VIII. Mikrobiologický den Oddělení klinické mikrologie FN Brno 4 2832017 pracovní dny
192/2017 Onemocnění vyvolané méně běžnými druhy kvasinek Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP 1 732017 seminář
193/2017 XXIII. Pařízkovy dny Klinika hematoonkologie FN Ostrava 12 9. - 10 . 3. 2017 pracovní dny
194/2017 Lymeská borrelióza a další infekce přenášené klíšťaty Státní zdravotní ústav Praha 4 2332017 pracovní dny
195/2017 17. ročník celostátní konference s mezinárodní účastí Slezské dny preventivní medicíny KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, FN Ostrava 12 22. – 24. 3. 2017 konference
196/2017 Správná laboratorní praxe pro provádění testu aktivace basofilů metodou průtokové cytometrie EXBIO Praha, a.s 4 1042017 kurz
197/2017 Správná laboratorní praxe pro provádění testu aktivace basofilů metodou průtokové cytometrie EXBIO Praha, a.s 4 2442017 kurz
198/2017 Manažer kvality kontrolní laboratoře SVP/GMP I Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 12 20. – 22. 3. 2017 kurz
199/2017 „Od pasu dolů“ Laboratoře AGEL a.s 4 2232017 konference
200/2017 Zduření na krku Klinika infekčního lékařství FN Ostrava 4 1432017 pracovní dny
201/2017 Plzeňský polytematický seminář AeskuLab k.s., Praha 1 642017 seminář
202/2017 Pracovní den SPADIA LAB 2017 SPADIA LAB a.s. Ostrava 4 1242017 pracovní dny
203/2017 Pracovní den SPADIA LAB 2017 SPADIA LAB a.s. Ostrava 4 1942017 pracovní dny
204/2017 Pracovní den SPADIA LAB 2017 SPADIA LAB a.s. Ostrava 4 2642017 pracovní dny
205/2017 Pracovní den SPADIA LAB 2017 SPADIA LAB a.s. Ostrava 4 1052017 pracovní dny
206/2017 Pracovní den SPADIA LAB 2017 SPADIA LAB a.s. Ostrava 4 1752017 pracovní dny
207/2017 Pracovní den SPADIA LAB 2017 SPADIA LAB a.s. Ostrava 4 3152017 pracovní dny
208/2017 Pracovní den SPADIA LAB 2017 SPADIA LAB a.s. Ostrava 4 762017 pracovní dny
209/2017 II. Hanácké dny laboratorní medicíny OLM Středomoravská nemocniční a.s., Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s. 8 27. – 28. 4. 2017 konference
210/2017 Odborná konference při příležitosti slavnostního otevření nového Centra prenatální diagnostiky a genetiky PREDIKO s.r.o. PREDIKO s.r.o., Zlín 4 1242017 konference
211/2017 Dny kontroly kvality 2017 BIO-RAD, spol. s r.o., Praha 4 442017 pracovní dny
212/2017 Dny kontroly kvality 2017 BIO-RAD, spol. s r.o., Praha 4 542017 pracovní dny
213/2017 XIV. Odborná konference Uherskohradišťské nemocnice a.s. Uherskohradišťská nemocnice a.s. 4 1242017 konference
214/2017 Odborná akce ÚLCHKB 2. LF UK a FN Motol, ČSKB 4 542017 pracovní dny
215/2017 Pediatrie v praxi synlab czech s.r.o. 1 1142017 seminář
216/2017 Kazuistiky Česká společnost alergologie a klinické imunologie 4 1342017 pracovní dny
217/2017 III. ročník Klostridiového dne Společnost pro klinickou mikrobiologii, Společnost infekčního lékařství 4 1352017 pracovní dny
218/2017 „ Diagnostika a léčba amyloidózy“ Klinika hematoonkologie FN Ostrava 1 2232017 seminář
219/2017 Parazitologie - aktuálně o malárii SEL ČLS JEP, SIL ČLS JEP a Česká parazitologická společnost 1 442017 seminář
220/2017 Jarní hematologické sympozium regionu jižní Morava a Vysočina Hematologie a transfuzní oddělení, Nemocnice Kyjov p.o. 4 742017 sympozium
221/2017 II. Multioborový seminář Neratovice 2017 VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol s r.o., Nemocnice Neratovice 1 1842017 seminář
222/2017 Pracovní den SPADIA LAB SPADIA LAB Brno, s.r.o. 4 2452017 pracovní dny
223/2017 10. hematologický den Ústav klinické biochemie a hematologie FN Plzeň 4 2292017 pracovní dny
224/2017 Modřanské diagnostické jaro 2017 VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o. 1 1942017 seminář
225/2017 Konzultační den Hygieny dětí a mladistvých SZÚ Praha 4 2742017 pracovní dny
226/2017 Automatizace vyšetření stolice DiaSorin Czech s.r.o., Axon Lab, spol. s r.o. 4 2352017 pracovní dny
227/2017 XIII. regionální konference „Nejedlého Kladno“ Klinická laboratoř Oblastní nemocnice Kladno 4 1242017 konference
228/2017 Hodnocení výsledků hematologických analyzátorů třídy XN s ohledem na klinické souvislosti Sysmex CZ s.r.o., Brno 4 2932017 kurz
229/2017 Edukační seminář společnosti Sysmex Sysmex CZ s.r.o., Brno 4 1342017 pracovní dny
230/2017 HIV a SYFILIS v ČR ÚVN Praha , KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze 1 1142017 seminář
231/2017 Infekce v gastroenterologii Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP 4 442017 pracovní dny
232/2017 Problematika HIV Klinika infekčního lékařství FN Ostrava 4 1142017 pracovní dny
233/2017 Metrolog zdravotnické laboratoře LEAN consulting s.r.o. 4 2742017 kurz
234/2017 Management rizik Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 4 2642017 kurz
235/2017 Vedoucí a manažer kvality laboratoře III Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 8 19. – 20. 6. 2017 kurz
236/2017 Vedoucí a manažer kvality laboratoře II Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 8 24. – 25. 4. 2017 kurz
237/2017 Vedoucí a manažer kvality laboratoře V Systémy jakosti s.r.o., Žďár nad Sázavou 8 26. – 27. 4. 2017 kurz
238/2017 Diagnostika a léčba amyloidózy Klinika hematoonkologie FN Ostrava 1 442017 seminář
239/2017 Lymeská borrelióza Ústav imunologie FN Olomouc, Ústav imunologie LF UP Olomouc 4 1852017 pracovní dny
240/2017 Laboratorní seminář pro zdravotní sestry BioLab s.r.o.Klatovy 1 2042017 seminář
241/2017 EXBIO 2017 - Alergie EXBIO Praha, a.s. 4 952017 pracovní dny
242/2017 Močová analýza a tělní tekutiny Sysmex CZ s.r.o. 4 1842017 pracovní dny
243/2017 Technologie analýzy a interpretace výsledků hematologických analyzátorů XN a XN-L Sysmex CZ s.r.o. 4 1852017 kurz
244/2017 Technologie analýzy a interpretace výsledků hematologických analyzátorů XN a XN-L Sysmex CZ s.r.o. 4 1562017 kurz
245/2017 Validace analytické metody a použití programu Excel o.s. Česká chromatografická škola 4 2792017 kurz
246/2017 Semináře ÚLBLD ÚLBLD 1.LF UK a VFN Praha 1 2042017 seminář
247/2017 Semináře ÚLBLD ÚLBLD 1.LF UK a VFN Praha 1 2262017 seminář
248/2017 Přednáškový večer Spolek lékařů J.E.P. v Klatovech a Domažlicích 1 2742017 seminář
249/2017 Gastrointestinální infekce Ústav klinické mikrobiologie FN a LF UK v Hradci Králové 4 2042017 konference
250/2017 XX. jednodenní konference mikrobiologických laborantů Společnost mikrobiologických laborantů 4 1752017 konference
© 2006 - 2024 KVVOPZ